Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  BDTX - CNTT TRONG DẠY HỌC TIỂU HỌC

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:49' 08-01-2016
  Dung lượng: 8.5 MB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC
  Ở TIỂU HỌC
  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  KIẾN THỨC
  Người học được trang bị:
  Những khái niệm cơ bản về lý luận dạy học hiện đại dựa trên quan điểm lấy học sinh làm trung tâm;
  Phân biệt dạy học thụ động và dạy học tích cực có ứng dụng CNTT&TT;
  Ý nghĩa, vai trò của CNTT&TT trong quá trình dạy học.
  KỸ NĂNG
  THÁI ĐỘ
  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  KỸ NĂNG
  Về kỹ năng, người học có khả năng:
  Khai thác các tính năng của phần mềm MS Word, MS Powerpoint, MS Excel phục vụ việc dạy học tích cực;
  Sử dụng phần mềm trong các hoạt động giới thiệu bài, dạy bài mới; củng cố, kiểm tra bài cũ; thiết kế trò chơi tương tác;
  Khai thác nguồn tư liệu trên mạng Internet.
  THÁI ĐỘ
  KIẾN THỨC
  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
  THÁI ĐỘ
  Về thái độ, người học có quan điểm đúng đắn và tích cực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học.
  Về phương pháp, người học có thể:
  Lồng ghép một số phần mềm, phần cứng trong hoạt động dạy học của mình.
  KỸ NĂNG
  KIẾN THỨC
  NỘI DUNG CHÍNH
  Phần 1. CNTT trong dạy học tích cực
  Một số khái niệm
  Đặc trưng của quá trình dạy học ở TH
  NỘI DUNG CHÍNH
  Phần 2. Kỹ năng CNTT trong dạy học tích cực
  Kỹ năng trình chiếu
  Kỹ năng xử lý bảng tính
  Kỹ năng khai thác Internet
  Kỹ năng tạo Video Clips
  Kỹ năng vẽ bản đồ tư duy
  Kỹ năng tạo bài luyện tập

  Thực hành lồng ghép
  Phương pháp học tập
  Phương pháp học tập
  Phương pháp học tập
  Phương pháp học tập
  Nên:
  Phương pháp học tập
  Không nên:
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
  CNTT TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
  Phần 1
  Một số khái niệm có liên quan
  Công nghệ thông tin và đặc trưng của quá trình dạy học tích cực
  +Vấn đề 1: Phân biệt các khái niệm: CNTT, CNTT&TT (ICT), giáo án, giáo án điện tử, bài giảng, bài giảng điện tử Elearning.
  +Vấn đề 2: Nêu một số đặc trưng của quá trình dạy – học ở Tiểu học.
  +Vấn đề 3: Tìm điểm khác nhau giữa dạy học truyền thống với dạy học có ICT ?
  Thảo luận
  1/8/2016
  13
  * Yêu cầu:
  - Làm việc nhóm theo tổ chuyên môn (mỗi tổ 1 nhóm).
  - Tìm kiếm thông tin trên internet liên quan đến 3 vấn đề. Sau đó copy nội dung phù hợp vào file word, lưu lại và upload file đó lên trang web lưu trữ online: mediafire.com.
  - Trình bày tóm tắt 3 vấn đề.
  Thảo luận
  1/8/2016
  14
  Chương 1
  MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CNTT TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1/8/2016
  16
  1.1 CNTT: là ngành khoa học ứng dụng công nghệ quản lý và xử lý thông tin.
  1.2 CNTT&TT: là tập hợp đa dạng các công cụ và tài nguyên công nghệ được sử dụng để giao tiếp, tạo ra, phổ biến, lưu giữ và quản lý thông tin.
  “Công nghệ thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, công nghệ và công cụ kỹ thuật hiện đại để sản xuất, truyền tin, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin”.
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1/8/2016
  17
  1.3 Giáo án là kế hoạch và dàn ý bài giảng của giáo viên được soạn trước ra giấy để tiến hành dạy học trong một hoặc hai tiết lên lớp.
  1.4 giáo án điện tử là giáo án truyền thống được “điện tử hoá” hoặc “số hoá” để có thể được lưu trữ, truyền tải và hiển thị bằng bất cứ phương tiện điện tử nào.
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1/8/2016
  18
  1.5 Bài giảng là phần nội dung trong chương trình của một môn học được giáo viên trình bày trước học sinh.
  1.6 Elearning là một hình thức học tập thông qua mạng Internet dưới dạng các khóa học; được quản lý bởi các hệ thống quản lý học tập đảm bảo sự tương tác với nội dung dạy học, hợp tác giữa người dạy – người học, người học – người học và được thiết kế dựa trên nền tảng phương pháp dạy học đáp ứng nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi của người học.
  CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM
  1/8/2016
  19
  Mô hình elearning
  Chương 2
  CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA
  QUÁ TRÌNH DẠY HỌC TÍCH CỰC
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  21
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Hoạt động học là hoạt động chủ đạo
  Chuyển từ chơi sang học
  Cần sự hỗ trợ từ người lớn về phương pháp nhận thức
  Đặc điểm nhận thức của học sinh tiểu học
  Nhận thức vấn đề một cách sơ sài, bỏ sót chi tiết
  Dễ bị phân tán
  Cần trực quan
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  22
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Sự hình thành hoạt động học ở học sinh tiểu học
  Học: hình thành cái mới
  Tập: củng cố cái đã học
  Hoạt động vui chơi và các hoạt động khác của học sinh tiểu học
  Chơi mà học
  Giao lưu, giao tiếp
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  23
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Quan niệm
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  24
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Bản chất
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  25
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Mục tiêu
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  26
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Nội dung
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  27
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Phương pháp
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  28
  2.1 ĐẶC TRƯNG CỦA QTDH Ở TIỂU HỌC
  Hình thức
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  29
  2.2 CNTT TRONG DH TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
  CNTT TRONG DH TÍCH CỰC
  (phần cứng)
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  30
  2.2 CNTT TRONG DH TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
  CNTT TRONG DH TÍCH CỰC
  (phần cứng)
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  31
  2.2 CNTT TRONG DH TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
  CNTT TRONG DH TÍCH CỰC
  (phần cứng)
  CHƯƠNG II. CNTT VÀ ĐẶC TRƯNG...
  1/8/2016
  32
  2.2 CNTT TRONG DH TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
  Mô phỏng: Các phần mềm của Công ty Schoolnet, Math Pack, Math Pack Activity…
  Thực hành, luyện tập: Trò chơi “Ai là triệu phú”, Hotpotatoes, Bộ MS Office 2003…
  Trình chiếu: MS PowerPoint, Violet, LectureMaker…
  Các phần mềm kích thích, định hướng khả năng tư duy: FreeMind, InfoRapid KnowledgeMap, Mind Management, Mindjet Mindmanager…
  Một số phần mềm khác: Webquest, Photostory,
  CNTT TRONG DH TÍCH CỰC
  (phần mềm)
  NHỮNG KỸ NĂNG VỀ
  CNTT TRONG DẠY HỌC TÍCH CỰC Ở TIỂU HỌC
  Phần 2
  TRÌNH CHIẾU TƯƠNG TÁC VỚI
  Phần 2 - Chương 1.
  2003
  TẠO BẢNG TÍNH TƯƠNG TÁC VỚI
  Phần 2 - Chương 2.
  EXCEL 2003
  KHAI THÁC INTERNET
  Phần 2 – Chương 3.
  KỂ CHUYỆN BẰNG HÌNH ẢNH
  Phần 2 – Chương 4.

  Photostory
  VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY
  Phần 2 – Chương 5.
  Mindjet Mandmanagers
  TẠO TRẮC NGHIỆM
  Phần 2 – Chương 6.
  Hotpotatoes
  Thank you!
   
  Gửi ý kiến

  LÊN VÀ XUỐNG

  Nhúng mã HTML