SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN SEQAP

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 14h:38' 07-08-2012
  Dung lượng: 4.0 MB
  Số lượt tải: 505
  Số lượt thích: 0 người
  TẬP HUẤN
  ÁP DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG CÁC TRƯỜNG DẠY HỌC CẢ NGÀY (FDS)
  SEQAP , 7-2012
  1
  Bài 1
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
  CHUẨN NGHỀ NGHIỆP
  GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  2
  A. MỤC TIÊU
  Giúp học viên có hiểu biết về:
  Sự cần thiết phải xây dựng Chuẩn nghề nghiệp GVTH trong giai đoạn đổi mới giáo dục hiện nay.
  Quá trình, nguyên tắc xây dựng Chuẩn NNGVTH, cấu trúc nội dung của Chuẩn (Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí, minh chứng).
  Mối quan hệ giữa Chuẩn NNGVTH và hoạt động đảm bảo chất lượng trong SEQAP.
  Muc đích của việc đánh giá GVTH theo Chuẩn NNGVTH.
  Kĩ thuật đánh giá GVTH theo Chuẩn NNGVTH (Các tiêu chuẫn đánh giá, XL; Qui trình đánh giá,XL; Xác định minh chứng để đánh giá, xếp loại các tiêu chí của Chuẩn) trong SEPQA.
  3
  B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN
  Hoạt động 1: Tự đọc trước chương I Qui định về chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học và phần 1 “Một số vấn đề chung về chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học và hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trường học”
  Hoạt động 2: Trao đổi nhóm, chuẩn bị ý kiến trình bày các câu hỏi sau:
  1. Vì sao cần xây dựng chuẩn GVTH?
  2. Nội dung cấu trúc của chuẩn NNGVTH ? Nội dung cốt lõi của Chuẩn?
  3. Chuẩn NNGVTH thông qua hoạt động Đảm bảo chất lượng GD trường học ở điểm nào?
  Hoạt động 3: Trao đổi thảo luận tại lớp tập huấn.
  4  1. Vì sao cần phải xây dựng chuẩn nghề nghiệp GVTH
  1.1. Xây dựng chuẩn nghề nghiệp GVTH là yêu cầu tất yếu khách quan trong xu thế phát triển hội nhập.
  1.2. Xây dựng chuẩn NNGVTH là cách làm mới phù hợp với yêu cầu đổi mới GD.
  - Xây dựng chuẩn NNGVTH để quản lý chất lượng đội ngũ GV.
  1.3. Xây dựng chuẩn nghề nghiệp GVTH là một trong những biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH trong giai đoạn đổi mới GD hiện nay.
  - Giúp GV tự dánh giá, rèn luyện nâng cao năng lực nghề nghiệp.
  - Là công cụ để áp dụng vào việc đánh giá GV.
  - Các cấp quản lí có kế hoạch bồi dưỡng GV.

  5

  2. Nội dung cấu trúc của chuẩn NN GV TH

  - Cơ sở của nội dung cấu trúc chuẩn NNGVTH (gọi là Chuẩn) căn cứ 2 mô hình: năng lực nghề và nhân cách người GV.
  Mô hình năng lực nghề được đánh giá 3 yếu tố;
  - Phẩm chất nghề.
  - Kiến thức nghề.
  - Kỹ năng nghề.
  Mô hình nhân cách GV được xét 2 yếu tố:
  - Hồng (đức).
  - Chuyên (tài).
  3 Lĩnh vực của Chuẩn NNGVTH:
  - Phẩm chất đạo đức chính trị, đạo đức, lối sống.
  - Kiến thức.
  - Kỹ năng sư phạm.
  Mỗi lĩnh vực gồm có 5 yêu cầu (5 tiêu chuẩn). Mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
  6

  Nội dung cấu trúc chuẩn NNGVTH:
  3 Lĩnh vực - 15 yêu cầu (tiêu chuẩn) - 60 tiêu chí

  Minh chứng: xác định mức độ đạt được của tiêu chí.

  Các mức độ đạt được của tiêu chí được xếp loại thành 4 mức:
  - Mức tốt: (9-10 điểm)
  - Mức khá: (7 - 8 điểm)
  - Mức trung bình: (5 - 6 điểm)
  -Mức kém: (điểm dưới 5)

  Sơ đồ cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp GVTH

  7
  Mức độ (T)
  Mức độ (Kém)
  Mức độ (K)
  Mức độ(TB)
  Tiêu chí a)
  Yêu cầu 1

  chuẩn
  nghề
  nghiệp
  G
  V
  T
  H
  Sơ đồ cấu trúc Chuẩn nghề nghiệp GVTH
  8
  Mối “quan hệ” giữa các Lĩnh vực, yêu cầu, tiêu chí,
  9
  Xác định “nội dung cốt lõi” của Chuẩn NNGVTH
  Nội dung cốt lõi của Chuẩn là nội dung cơ bản, cốt lõi nhất được diễn đạt bằng từ ngữ, văn bản ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng trong đánh giá và rèn luyện.
  - Mỗi lĩnh vực“ nội dung cốt lõi” đều được nêu cụ thể trong 5 yêu cầu. Chẳng hạn:
  Về lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
  + Yêu cầu 1: “Thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
  + Yêu cầu 2: “Chấp hành pháp luật, chính sách của nhà nước”.
  + Yêu cầu 3: “Chấp hành các quy định của ngành”.
  + Yêu cầu 4: “Yêu nghề; giữ gìn phẩm chất, danh dự và uy tín của nhà giáo”.
  + Yêu cầu 5: “Thương yêu HS; đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp, cha mẹ HS và cộng đồng.
  10


  3. Chuẩn nghề nghiệp GVTH và hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong SEQAP

  Mục tiêu của SEQAP và mô hình dạy học cả ngày (FDS) đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ GV theo chuẩn nghề nghiệp GVTH.

  Mục tiêu, nội dung của Chuẩn NNGVTH và cách đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp phù hợp với hoạt động đảm bảo chất lượng của SEQAP.

  Kết hợp Chuẩn NNGVTH và Chuẩn hiệu trưởng trường TH trong hoạt động đảm bảo chất lượng của SEQAP .
  11

  Thảo luận nhóm

  1. Những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện? hướng giải quyết.

  2. Quan niệm của anh (chị) về đánh giá GV theo Chuẩn như thế nào?  12
  Quan niệm về đánh giá GV theo Chuẩn
  Nhận thức đúng về đánh giá, nâng cao hiểu biết về đánh giá.
  Bản chất của đánh giá GV theo chuẩn là đánh giá về năng lực nghề của GV.
  Xác định năng lực nghề ở thời điểm nhất định, nhưng khi đánh giá GV theo Chuẩn là phải xét cả quá trình.
  Thay đổi nhận thức về đánh giá:
  + Đích là phát triển năng lực nghề của GV
  + Hướng tới động viên khuyến khích.
  Nắm chắc bộ công cụ đánh giá, kĩ thuật đánh giá theo Chuẩn.
  - Đánh giá theo Chuẩn trên thước đo (công cụ), trên hệ thống minh chứng (chứng cứ cụ thể từ nguồn minh chứng)
  Sử dụng kết quả sau đánh giá

  13
  ĐÁNH GIÁ
  GIÁO VIÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
  Bài 2
  14
  A. Mục tiêu
  Giúp học viên có hiểu biết về:

  Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.
  Các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại.
  Quy trình đánh giá, xếp loại.
  Xác định minh chứng để đánh giá, xếp loại các tiêu chí của Chuẩn.
  15
  B. Hoạt động của học viên
  Hoạt động 1: Tự đọc trước chương III, Qui định về chuẩn nghề nghiệp GV tiểu học và các văn bản hướng dẫn đánh giá GV theo Chuẩn của Bộ.
  Hoạt động 2: Trao đổi nhóm, chuẩn bị ý kiến trình bày các câu hỏi sau:
  1. Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá GV tiểu học theo Chuẩn.
  2. Nêu các tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại GV tiểu học theo Chuẩn.
  3. Nêu các bước trong qui trình đánh giá, xếp loại GV theo Chuẩn.
  Hoạt động 3: Trao đổi thảo luận tại lớp tập huấn
  16
  1. Mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp
  1.1. Ý nghĩa
  Bản chất của việc đánh giá GV theo Chuẩn là đánh giá năng lực nghề nghiệp của GV.
  Đánh giá GV theo Chuẩn là “đo” mức độ đạt được về phẩm chất và năng lực của GV ở thời điểm đánh giá.
  Đánh giá GV theo Chuẩn đòi hỏi có sự thay đổi cơ bản trong nhận thức của GV, hiệu trưởng và cán bộ quản lí giáo dục.  
  1.2. Mục đích
  Đưa ra khuyến nghị cho GV được đánh giá và các cấp quản lý giáo dục về việc tự bồi dưỡng và tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho GV.
  Cung cấp những thông tin xác thực làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại hàng năm, lưu hồ sơ phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và phát triển đội ngũ GVTH.
  17
  2. Tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại
  GVTH theo Chuẩn
  18
  3. Phương pháp đánh giá năng lực
  GV theo Chuẩn nghề nghiệp
  Phương pháp đánh giá GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp theo con đường quy nạp như “sơ đồ” sau:
  Như vậy, việc đầu tiên trong đánh giá GV theo Chuẩn là việc đi tìm (xác định) các minh chứng để xác định mức độ đạt được của tiêu chí. Sau đó “ cộng” các điểm của các tiêu chí (a, b, c, d) để được điểm xác định mức độ của yêu cầu; “cộng” điểm các yêu cầu (1, 2, 3, 4, 5) sẽ được điểm xác định mức độ của lĩnh vực; cuối cùng căn cứ mức độ của cả ba lĩnh vực (Tốt, Khá, Trung bình, Kém) để xếp loại chung (Xuất sắc, Khá, Trung bình, Kém).
  Hà Nội 7-2012
  19
  4. Nguồn minh chứng
  “Nguồn minh chứng” gồm các loại hồ sơ, tư liệu sau:
  a) Hồ sơ giáo dục, giảng dạy của GV (tự đánh giá):
  Kế hoạch dạy học năm học, tháng, lịch dạy học từng tuần;
  Bài soạn (giáo án);
  Sổ chủ nhiệm; sổ theo dõi kết quả học tập của HS, sổ liên lạc với gia đình HS, cộng đồng…;
  Sổ thăm lớp dự giờ, sổ ghi chép công việc, học tập chính trị, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ …;
  Những tư liệu, tài liệu chọn lọc, tham khảo phục vụ giáo dục, dạy học…;
  Những sáng kiến, kinh nghiệm, bài viết trên các báo, …;
  Các giấy tờ, bằng cấp, hồ sơ xác nhận trình độ chuyên môn, hoặc đạt thành tích trong thi đua, giảng dạy, giáo dục …
  20
  4. Nguồn minh chứng (tiếp)
  b) Hồ sơ quản lý, kiểm tra của hiệu trưởng
  Kết quả đánh giá, xếp loại GV hàng năm qua thanh tra, kiểm tra.
  Sổ thăm lớp dự giờ của Hiệu trưởng, BGH.
  Những ý kiến tham khảo (qua phỏng vấn hoặc thông tin khác).
  Sổ quản lí ngày công, kỷ luật lao động, sổ thi đua khen thưởng…
  c) Hồ sơ của tổ chuyên môn
  Sổ ghi chép, biên bản họp chuyên môn định kỳ (hoặc đột xuất) của tổ - Sổ dự giờ (hoặc phiếu dự giờ) của tổ trưởng, khối trưởng đối với GV trong tổ, khối (dự giờ định kỳ, đột xuất, chuyên đề, thao giảng…).
  21
  5. Quy trình đánh giá GV theo Chuẩn nghề nghiệp
  Bước 1: GV tự đánh giá
  Đây là khâu chủ yếu trong đánh giá GV theo Chuẩn.
  Chỉ khi nào khâu “tự đánh giá” hoàn thành tốt mới chuyển sang bước tiếp theo.

  Bước 2: Tổ chuyên môn và đồng nghiệp đánh giá
  Tổ chuyên môn góp ý thể hiện sự chân thành, động viên, phân tích giúp đỡ đồng nghiệp cùng phát triển năng lực nghề nghiệp
  Đánh giá của tổ là chỗ dựa cơ bản để hiệu trưởng đánh giá GV.

  Bước 3: Hiệu trưởng đánh giá
  Hiệu trưởng giữ vai trò quyết định trong đánh giá GV theo Chuẩn.
  Hiệu trưởng cần công khai kết quả đánh giá trước tập thể nhà trường.

  22
  BẢNG ĐIỂM
  ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TIÊU CHÍ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GV TIỂU HỌC
  23
  VÍ DỤ: Yêu cầu 4 (LV1): Yêu nghề, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo
  24
  25
  VÍ DỤ: Yêu cầu 1 (LV2): Có kiến thức cơ bản, hệ thống để dạy các môn học trong chương trình tiểu học
  26
  27
  VÍ DỤ: Yêu cầu 4 (LV3): Biết thực hiện thông tin hai chiều trong hoạt động giáo dục và giảng dạy; biết cách giao tiếp với HS, đồng nghiệp, cha mẹ HS và cộng dồng
  28
  29
  BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GV TIỂU HỌC THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP TẠO NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC
  Bài 3
  30
  A. MỤC TIÊU
  Giúp học viên có hiểu biết về:
  Sự cần thiết của việc bồi dưỡng và phát triển năng lực GVTH theo Chuẩn.
  Những nội dung cơ bản để bồi dưỡng và phát triển năng lực GVTH theo Chuẩn.
  Một số hình thức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng theo Chuẩn.

  B. HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC VIÊN
  Hoạt động 1: Tự đọc tài liệu tập huấn về đào tạo, bồi dưỡng GVTH theo Chuẩn.
  Hoạt động 2: Trao đổi nhóm, chuẩn bị ý kiến trình bày các câu hỏi sau:
  1. Tại sao cần phải bồi dưỡng và phát triển năng lực GVTH theo Chuẩn.
  2. Những nội dung cơ bản cần bồi dưỡng năng lực nghề nghiệp của GVTH là gì?
  3. Nêu các hình thức bồi dưỡng nâng cao tay nghề đạt hiệu quả cao
  Hoạt động 3: Trao đổi, thảo luận tại lớp
  31
  1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp của GV tiểu học theo Chuẩn
  1.1. Chất lượng đội ngũ GV tiểu học là một trong các yếu tố quyết định chất lượng giáo dục tiểu học
  1.2. Bồi dưỡng và phát triển năng lực GVTH theo chuẩn nghề nghiệp là một giải pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH hiện nay
  Việc nâng cao chất lượng đội ngũ GVTH cần phải gắn với công tác bồi dưỡng
  Bồi dưỡng sau đào tạo (hay còn gọi là đào tạo tiếp tục trong quá trình hành nghề) là quy luật của tất cả các ngành nghề, trong đó có nghề dạy học.
  32
  1.3. Bồi dưỡng, quản lí chất lượng đội ngũ GV theo Chuẩn là cách làm mới trong quản lí giáo dục, phù hợp xu hướng hội nhập.
  1.4. Bồi dưỡng, rèn luyện GV theo Chuẩn nghề nghiệp cần kết hợp với các khâu đào tạo, đánh giá và thông qua hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trường học.
  Quá trình đánh giá, rồi bồi dưỡng, sau đó lại tiếp tục đánh giá, bồi dưỡng diễn ra liên tục trong suốt quá trình hành nghề của GV.
  Quy trình đánh giá năng lực và bồi dưỡng, phát triển năng lực GVTH theo Chuẩn nghề nghiệp đã là quy trình phù hợp với quy trình “kiểm định chất lượng”.
  1. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bồi dưỡng và phát triển năng lực nghề nghiệp của GV tiểu học theo Chuẩn (tiếp)
  33
  2. Xác định nội dung bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp
  2. Xác định nội dung bồi dưỡng theo Chuẩn nghề nghiệ
  2.1. Về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
  Cập nhật tình hình chính trị, thời sự.
  Học tập, nghiên cứu đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước, đặc biệt những đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
  Tìm hiểu, nâng cao nhận thức hiểu biết về chính nghề dạy học ở tiểu học.
  2.2. Về kiến thức
  Kiến thức các môn học ở chương trình tiểu học.
  Kiến thức các môn học tự chọn.
  Kiến thức phổ thông cập nhật về xã hội, nhân văn.
  Kiến thức địa phương.
  Kiến thức nghiệp vụ sư phạm.
  Kiến thức kiểm tra đánh giá.
  34
  2.3. Về kỹ năng sư phạm
  Cần thay đổi nhận thức về quá trình giáo dục, dạy học hiện nay:
  Lựa chọn một số kỹ năng giáo dục, giảng dạy chủ yếu, phù hợp HS tiểu học.
  Kỹ năng làm việc có kế hoạch.
  Kỹ năng phân tích chương trình, sách giáo khoa (về mục tiêu, nội dung, phương pháp, đánh giá) đối với từng môn học, với từng chủ đề, chương mục, với từng bài học…Từ đó đưa ra nội dung dạy học cơ bản hệ thống, phương pháp dạy học tích cực, cách đánh giá phù hợp đối tượng.
  Kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp.
  Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục.
  Kỹ năng giao tiếp.
  Kỹ năng lập, bảo quản và sử dụng hồ sơ giáo dục và giảng dạy.
  2. Xác định nội dung bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp (tiếp)
  35
  3. Một số hình thức tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng cho GV
  3.1. Bồi dưỡng tập trung (đào tạo lại)
  Học các lớp tại chức, từ xa theo các chương trình liên thông; học tập trung tại trường, hoặc tập trung tại địa phương.
  3.2. Bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ
  Thực hiện theo kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo chu kỳ hằng năm của Bộ
  3.3. Bồi dưỡng theo từng đợt thay sách, hoặc các chuyên đề do cấp quản lý tổ chức
  3.4. Tự học, tự bồi dưỡng
  Đây là cách bồi dưỡng có hiệu quả và tác động tích cực đến sự phát triển năng lực nghề nghiệp cho mỗi GVTH.
  36

  KẾ HOẠCH
  TRIỂN KHAI TẬP HUẤN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

  Các Sở GD ĐT xây dựng kế hoạch tập huấn cốt cán cho các Quận/ huyện tại địa phương:

  Phạm vi tập huấn: Sở GDĐT, Phòng GDĐT của các Quận huyện thuộc SEQAP, tất cả GV của 36 tỉnh/ thành phố thuộc Chương trình.
  Đối tượng, thành phần tham gia tập huấn:
  Đối tượng tham gia:
  - Lớp cán bộ cốt cán của Quận/ huyện: đại diện các Phòng GDĐT Quận /huyện, một số hiệu trưởng, GV các trường của Quận/huyện thuộc SEQAP.


  37
  - Tại Quận/ huyện gồm toàn thể CBQL, GV tiểu học ở các trường tham gia SEQAP.
  Thành phần: Tùy theo điều kiện của các Tỉnh/ thành phố để cử số lượng học viên, lưu ý lớp cốt cán của Tỉnh / thành phố cần đảm bảo có các trường đại diện cho các vùng đồng bằng, vùng núi khó khăn, có trường có tỉ lệ GV đạt chất lượng chuyên môn khá, trung bình và dưới trung bình
  Phân bổ số lượng học viên theo điều kiện của địa phương.
  2. Phương pháp tập huấn: Vận dụng các phương pháp tập huấn nhằm phát huy tính tích cực, chủ động , sáng tạo của học viên theo hướng tăng cường thực hành (dành 60% thời lượng tập huấn cho việc tự nghiên cứu nắm chắc quy trình đánh giá theo chuẩn.
  38
  Tập huấn có trọng tâm, bám sát nội dung và phù hợp với đối tượng tập huấn.
  3. Tổ chức thực hiện
  Thời gian tập huấn và báo cáo
  Lớp cốt cán của Tỉnh/ thành phố: tháng 7/2012
  Tại Quận/ huyện: Thực hiện theo Công văn số 95/BGD ĐT-SEQAP ngày 28/2/2012
  Tài liệu tập huấn: Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học cung cấp tài liệu phục vụ tập huấn.
  39
  KẾT THÚC
  40
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  Nhúng mã HTML