SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  SEQAP TỔNG KẾT 2016

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:18' 16-09-2016
  Dung lượng: 379.0 KB
  Số lượt tải: 5
  Số lượt thích: 0 người
  UBND HUYỆN THOẠI SƠN
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  
   Số : 79 /BC-PGDĐT Thoại Sơn, ngày 22 tháng 8 năm 2016


  BÁO CÁO
  Tổng kết và đánh giá kết thúc Chương trình SEQAP
  (Từ năm 2010-2016)

  I. Các lĩnh hoạt động đã triển khai ở các cấp
  1. Lộ trình chuyển đổi trường tiểu học dạy học nửa ngày sang FDS
  1.1. Mô hình FDS và các phương án FDS
  a) Tổng số các đơn vị, học sinh được thụ hưởng SEQAP qua từng năm
  - Kết thúc năm học 2015-2016, có 6 trường ( với 8 điểm trường ) tham gia chương trình seqap. Cả 6 trường đều thuộc vùng bình thường, trong đó có 1 trường thực hiện day theo phương án T35 và 5 trường theo T 30; Có 2465 HS được học cả ngày, chiếm tỷ lệ 80,6 %, trong đó có 289 HS DTTS, chiếm tỷ lệ 11,7%. Tại huyện, trường “B” TT Óc Eo có tỷ lệ HS DTTS cao nhất ( 251/2465, tỉ lệ 10,18%). Tỷ lệ HS DTTS được học cả ngày của trường “B” TT Óc Eo cao nhất ( 251/757 HS, tỉ lệ 33,16%).
  - Báo cáo số liệu chi tiết từng năm học theo Bảng 1.1 dưới đây:

  Năm
  TS huyện
  Trường
  Học sinh
  
  
  
  TS
  TS điểm trường
  Vùng KK
  Tỷ lệ %
  100% FDS
  T30
  T35
  Tổng số
  Dân tộc
  Tỷ lệ %
  Hộ nghèo
  FDS
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  TS
  TỶ lệ %
  Dân tộc
  TỶ lệ %
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1

  2

  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  
  2010 -2011

   1
  1


  X
  1

   643
  267
  40,9 
  0 
  643 
   100
  267 
  100 
  
  2011-2012

   3
  4


  X
  3

  1494
  269 
  18,0 
  62 
   1494
   100
  269
  100
  
  2012-2013
  
  5
  7
  
  
  x
  4
  1
  2441
  276
  11,3
  163
  2441
  100
  276
  100
  
  2013-2014
  
  6
  8
  
  
  x
  5
  1
  2969
  288
  9,7
  175
  2969
  100
  288
  100
  
  2014-2015
  
  6
  8
  
  
  x
  5
  1
  3033
  309
  10,2
  130
  3033
  100
  309
  100
  
  2015-2016

   6
  8


  
  5
  1
  3055
  289
  9,5
  121
  2465
  80,6
  289
  100
  
  
  b) Các địa phương đã thực hiện lộ trình FDS như thế nào

  Kết thúc năm học 2015-2016 có 4 trường tổ chức cho 100% HS tại tất cả các điểm trường học cả ngày, chiếm tỷ lệ 66,7% tổng số trường Seqap của huyện. Có 2 điểm trường lẻ tổ chức cho 100% HS học cả ngày, tỉ lệ 100%.
  c) Kết quả học tập của HS các trường SEQAP qua từng năm học:
  (i) Từ năm học 2010-2011 đến năm học 2013-2014, đánh giá theo TT 32/2009. Báo cáo số liệu chi tiết từng năm học theo Bảng 1.2 dưới đây:


  NĂM
  TIẾNG VIỆT - %
  TOÁN - %
  XL CHUNG - %
  
  
  G
  K
  TB
  Y
  G
  K
  TB
  Y
  G
  K
  TB
  Y
  
  
  2010-2011
  49,3
  33,9
  12,8
  4,0
  50,4
  30,2
  16,8
  2,6
  32,0
  37,0
  26,6
  4,4
  
  2011-2012
  50,1
  31,5
  16,6
  1,8
  51,6
  31,2
  15,6
  1,6
  35,4
  37,6
  24,8
  2,2
  
  2012-2013
  51,2
  32,7
  14,5
  1,6
  52,6
  30,4
  15,8
  1,
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  Nhúng mã HTML