SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ THÔNG TƯ 30 CỦA BGD&ĐT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:44' 16-11-2015
  Dung lượng: 86.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 435/BC-BGDĐT

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2015
  
  
  BÁO CÁO
  Về các vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn
  tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII

  Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội.
  Thực hiện Công văn số 1303/VPQH-GS ngày 04/6/2015 của Văn phòng Quốc hội về báo cáo những vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin được báo cáo như sau:
  I. Các biện pháp tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ dự thảo Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015.
  1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền
  a) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thông tin, tuyên truyền về Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội và Quyết định số 404/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho cán bộ chủ chốt trong toàn ngành và chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục triển khai quán triệt, học tập cho cán bộ, giáo viên của các đơn vị.
  Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức các diễn đàn, các hội nghị, hội thảo nhằm thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về các Nghị quyết của Đảng và Nhà nước và tổ chức nghiên cứu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của đại biểu Quốc hội, các tổ chức, cá nhân về những vấn đề liên quan đến đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa mới.
  b) Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan đẩy mạnh công tác truyền thông về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn ngành và toàn xã hội.
  2. Xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật cần thiết phục vụ quá trình triển khai thực hiện Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
  a) Đã ban hành các quy định về tiêu chí đánh giá chương trình giáo dục phổ thông, tiêu chí lựa chọn người tham gia xây dựng, thẩm định chương trình; về cơ chế tổ chức, hoạt động của Ban xây dựng chương trình và Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình; về tiêu chí đánh giá sách giáo khoa và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa.
  b) Đã xây dựng cơ chế, chính sách để huy động chuyên gia giáo dục, nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý và cộng đồng tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng, biên soạn, phản biện, tư vấn, góp ý, thẩm định chương trình, sách giáo khoa mới; tập huấn, bồi dưỡng cho người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình, sách giáo khoa mới.
  c) Xây dựng và từng bước tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các đề án hỗ trợ liên quan gồm: Đề án đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo và Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.
  d) Xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình gồm 3 giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2023.
  3. Nghiên cứu, học tập, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình, biên soạn sách giáo khoa
  a) Tiếp tục tổng kết đánh giá chương trình và bộ sách giáo khoa hiện hành đối chiếu với mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 40/2000/QH10 và yêu cầu mới của Nghị quyết số 29-NQ/TW. Từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm để tổ chức đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">