SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  KẾ HOẠCH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TT.HCM NĂM 2015

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:12' 24-03-2015
  Dung lượng: 49.5 KB
  Số lượt tải: 13
  Số lượt thích: 0 người
  ĐẢNG ỦY VĨNH KHÁNH
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  
  CHI BỘ TRƯỜNG “B”
  _________
  
  
  Số: 03-KH/CB.BVK
  Vĩnh Khánh, ngày 15 tháng 02 năm 2015
  
  
  KẾ HOẠCH
  Học tập Chuyên đề 2015 về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; găn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”.

  Nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của bộ chính trị (Khoá XI) và kế hoạch số 23-KH/TU ngày 15/9/2011 của ban thường vụ tỉnh uỷ “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;
  Căn cứ hướng dẫn số 115-HD/BTGTU ngày 07/01/2015 của ban tuyên giáo tỉnh uỷ, kế hoạch số 54-KH/BTG của ban tuyên giáo huyện uỷ Thoại Sơn;
  Thực hiện kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 9/2/2015 của Đảng uỷ xã Vĩnh Khánh;
  Chi bộ trường tiểu học “B” Vĩnh Khánh xây dựng kế hoạch thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” năm 2015 trong Chi bộ, trong nhà trường như sau:
  I. Mục đích, yêu cầu
  -Tiếp tục nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục nối những chuyên đề trong thời gian qua; cụ thể hoá nội dung phù hợp với tình hình nhiệm vụ năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp; tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
  -Tiếp tục thực hiện di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh “ Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
  -Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động: “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, gắn với phong trào thi đua: “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong ngành.
  II. Nội dung học tập và liên hệ:
  1. Học tập và làm theo tấm gương của Bác về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
  2. Phổ biến, quán triệt, nghiên cứu và thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (Khóa XI) về: “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và Hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Phổ biến, quán triệt, nghiên cứu trong các đợt sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể, sinh hoạt chuyên môn của cơ quan, đơn vị).
  3. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự liên hệ bản thân trong công tác và trong đời sống sinh hoạt đã: thực sự tận tâm, tận lực, trách nhiệm cao trong công việc; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, tị nạnh, a dua, kéo bè cánh gây mất đoàn kết nội bộ cơ quan, trường học….
  Mỗi CB,ĐV,CC,VC sau khi học tập nghiên cứu nội dung của chuyên đề năm 2015, lựa chọn nội dung phù hợp để đăng ký làm theo( Ghi rõ nội dung đăng ký, biện pháp thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành).
  5. Chi bộ, nhà trường có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ CB, ĐV,CC,VC trong đơn vị thực hiện nội dung đã đăng ký. Hàng tháng, hàng kỳ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm, cuối năm đánh giá xếp loại, phân loại CB, ĐV,CC,VC.
  III. Kế hoạch tổ chức học tập tuyên truyền về chuyên đề của năm 2015
  1. Công tác tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu chuyên đề:
  - CB, ĐV, CC, VC tham gia các lớp triển khai quán triệt học tập chuyên đề năm 20145do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức.
  - Tổ chức học tập thảo luận; giới thiệu, nghiên cứu từng phần nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, đoàn thể, chuyên môn hàng tháng tại Chi bộ, cơ quan, trường học. Trong
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  Nhúng mã HTML