SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  CÂU HỎI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI 4 NGÀY 19.05.2014

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tấn Đức (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:37' 20-05-2014
  Dung lượng: 6.3 MB
  Số lượt tải: 178
  Số lượt thích: 0 người
  TRƯỜNG TIỂU HỌC "B" VĨNH KHÁNH
  HỘI THI
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  TỔ KHỐI 4
  Câu 10
  Câu 11
  Câu 12
  Câu 13
  Câu 14
  Câu 19
  Câu 20
  Câu 21
  Câu 22
  Câu 35
  Câu 30
  Câu 23
  Câu 31
  Câu 29
  Câu 28
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B"
  VĨNH
  KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu 6
  Câu 33
  Câu 34
  Câu 32
  Câu 24
  Câu 25
  Câu 15
  Câu 16
  Câu 8
  Câu 9
  Câu 17
  Câu 18
  Câu 26
  Câu 27
  Câu 1
  Câu 2
  Câu 3
  Câu 4
  Câu 5
  Câu 7
   
   
   
   
   
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
   
   
   
   
   
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 3: Kết quả của phép cộng 367859 + 541728 là:
  B. 801587
  C. 909587
  D. 919587
  A. 809587
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 4: Sầu riêng là đặc sản của miền nào?
  B. Miền Trung
  C. Sóc Trăng
  D. Miền Nam
  A. Miền Bắc
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 5: Ông Ba trầm ngâm.
  Vị ngữ trong câu trên là:
  B. Ông
  C. Ông Ba
  D. trầm ngâm
  A. Ba trầm ngâm
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 6: Để sống và phát triển bình thường động vật cần:
  B. Thức ăn, nước uống, ánh sáng
  C. Nước uống, không khí, ánh sáng
  D. Thức ăn, nước uống, không khí, ánh sáng
  A. Thức ăn, nước uống, không khí
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 7: Diện tích của hình bình hành có đáy 25cm, chiều cao 20cm là:
  B. 90cm2
  C. 500cm2
  D. 500cm
  A. 250cm2
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 8: Tàu chúng tôi buông neo trên vùng biển Trường Sa.
  Câu trên thuộc câu kể nào?
  B. Ai làm gì ?
  C. Ai thế nào?
  D. Tất cả đều sai
  A. Ai là gì ?
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 9: 12m2 = … dm2
  Số thích hợp điển vào chỗ chấm là:
  B. 12
  C. 120
  D. 1200
  A. 1200dm2
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 10: Chủ ngữ trong câu: “Ngoài sân, con mèo của tôi đang nằm phơi nắng.” là:
  B. con mèo
  C. con mèo của tôi
  D. đang nằm phơi nắng
  A. Ngoài sân
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 11: Trong các số 57234 ; 64620 ; 77285 ; 23488.
  Số chia hết cho cả 2 và 5 là:
  B. 77285
  C. 23488
  D. 64620
  A. 57234
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 12: Hoạt động nào sau đây gọi là du lịch?
  B. Đi làm việc xa nhà.
  C. Thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm.
  D. Tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở.
  A. Đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh.
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 13: Vì sao vua Quang Trung lại đề cao chữ Nôm? Chọn ý đúng nhất.
  B. Vì vua Quang Trung muốn bảo vệ đất nước
  C. Vì vua Quang Trung xem thường chữ Hán
  D. Tất cả đều sai
  A. Vì vua Quang Trung muốn bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 14:
  Cho: 64 x x = 8192, x là:
  B. 126
  C. 127
  D. 128
  A. 125
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 15: Thành ngữ nào sau đây nói về lòng dũng cảm?
  B. Cày sâu cuốc bẫm
  C. Nhường cơm sẻ áo
  D. Vào sinh ra tử
  A. Ba chìm bảy nổi
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 16: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm công nghiệp:
  B. Lớn bậc nhất nước ta
  C. Lớn nhất cả nước
  D. Tấ cả đều sai
  A. Lớn của nước ta
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
   
   
   
   
   
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 18: Tóm tắt tin tức nghĩa là:
  B. Tạo ra tin ngắn hơn nhưng vẫn thể hiện được nội dung chính của tin được tóm tắt.
  C. Tạo ra tin dài hơn nhưng vẫn thể hiện được nội dung chính của tin được tóm tắt.
  D. Tất cả đều sai
  A. Tạo ra tin ngắn hơn nhưng không thể hiện được nội dung chính của tin được tóm tắt.
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 19: Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thụ khí nào?
  B. Các - bô - níc
  C. Ô - xi
  D. Tất cả đều sai
  A. Ni - tơ
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 20: Số nào sau đây đọc là: Bảy triệu ba trăm mười hai nghìn tám trăm ba mươi sáu?
  B. 731283
  C. 731286
  D. 7312836
  A. 731836
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 21: Trong các câu sau đây, câu nào là câu khiến?
  B. Bạn Nam đá banh hay thật !
  C. Lan ơi, bạn có thể cho mình mượn cây bút được không?
  D. Tất cả đều đúng
  A. Các bạn đừng nói chuyện trong giờ học nữa !
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 22: Tên 4 dân tộc chủ yếu sống ở đồng bằng Nam Bộ là:
  B. Kinh, Hoa, Khơ - me, Tày
  C. Kinh, Hoa, Khơ - me, Chăm
  D. Tất cả đều sai
  A. Kinh, Hoa, Khơ – me, Mường
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 23: 2kg 300g = … g
  Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

  B. 2300kg

  C. 2300
  D. 2003
  A. 2300g
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 24: Dãy từ nào sau đây, trong đó các từ đều là động từ?
  B. Róc rách, trầm ngâm, vàng óng
  C. Róc rách, học tập, vàng óng
  D. Giội rửa, sửa chữa, học tập
  A. Giảng dạy, mạnh khoẻ, nhỏ nhắn
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 25: Kinh đô nhà Nguyễn ở đâu?
  B. Hoa Lư
  C. Huế
  D. Thăng Long
  A. Cổ Loa
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 26: Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?
  B. Tuổi con: 10
  Tuổi bố: 40
  C. Tuổi con: 20
  Tuổi bố: 48
  D. Tuổi con: 20
  Tuổi bố: 40
  A. Tuổi con: 10
  Tuổi bố: 48
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 27: Câu nào sau đây không phải là câu hỏi và không được dùng dấu chấm hỏi?
  B. Bạn thuộc bài chưa?
  C. Bạn thích ăn gì?
  D. Tôi làm sao biết được bạn nghĩ gì?
  A. Ai dạy bạn làm điều đấy?
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 28: Trong các vật sau, vật nào dẫn nhiệt tốt?
  B. Thìa bằng kim loại
  C. Thìa bằng gỗ
  D. Tất cả đều sai
  A. Thìa bằng nhựa
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 29: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 100 000, sân trường có diện tích là 36cm2. Như vậy diện tích thật của sân trường là:
  B. 320m2
  C. 400m2
  D. 380m2
  A. 360m2
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 30: Từ nào sau đây viết đúng chính tả?
  B. thân thiếc
  C. tự tinh
  D. ngoằn ngoèo
  A. xuất phác
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 31: Nhờ đâu đồng bằng Nam Bộ là vựa lúa, vựa trái cây, thuỷ sản lớn nhất cả nước?
  B. Nhờ có đất đai màu mỡ
  C. Nhờ có khí hậu nóng ẩm
  D. Nhờ có mạng lưới sông ngòi chằng chịt
  A. Nhờ có thiên nhiên ưu đãi, người dân cần cù lao động
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 32: Mẹ hơn con 28 tuổi. Tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tuổi của mỗi người là:
  B. Tuổi con: 7
  Tuổi mẹ: 32
  C. Tuổi con: 7
  Tuổi mẹ: 35
  D. Tuổi con: 4
  Tuổi mẹ: 35
  A. Tuổi con: 4
  Tuổi mẹ: 32
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 33: Nội dung của “chiếu khuyến nông” là:
  B. Chia thóc cho nông dân
  C. Tịch thu đất của địa chủ
  D. Lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang
  A. Chia ruộng đất cho nông dân
  Rung Chuông Vàng 2014
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 34: Cho câu: Bằng một giọng thân tình, thầy khuyên chúng em gắng học bài, làm bài đầy đủ.
  Bằng một giọng thân tình là trạng ngữ bổ sung ý nghĩa gì trong câu?
  B. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
  C. Trạng ngữ chỉ mục đích
  D. Trạng ngữ chỉ phương tiện
  A. Trạng ngữ chỉ thời gian
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
  Câu hỏi 35: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm:
  … bác lao công, sân trường lúc nào cũng sạch sẽ.
  B. Vì
  C. Khi nào
  D. Nhờ
  A. Tại vì
  LẦN 1
  "B" VĨNH KHÁNH
  Rung Chuông Vàng 2014
  TỔ KHỐI 4
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">