SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U
  Gốc > Bài viết > Thời khóa biểu >

  THỜI GIAN NĂM HỌC 2012-2013

  ỦY BAN NHÂN DÂN

  TỈNH AN GIANG

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

   

  Số: 22/KH-UBND

  An Giang, ngày  29  tháng  5  năm 2012

   

   

  KẾ HOẠCH

   

  Khung thời gian năm học 2012-2013

  của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông

  và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

   

   
     

   

   

   

       

  Thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh như sau:

  1. Các mốc thời gian cụ thể:

  Nội dung

  Mầm non

   

  Tiểu học

   

  THCS và THPT

  THCS và THPT  

  (hệ GDTX)

  Tựu trường

  TP. Long Xuyên:

  20/8/2012

  Các huyện, thị, còn lại: 13/8/2012

  Thứ hai 13/8/2012

  Thứ hai 13/8/2012

  Đơn vị quyết định

  Thực học

  TP. Long Xuyên: 03/9/2012

  Các huyện, thị còn lại: 27/8/2012

  Thứ hai 20/8/2012

  Thứ hai 20/8/2012

  Đơn vị quyết định

  Lễ khai giảng

  Thứ tư

  05/9/2012

  Thứ tư 05/9/2012

  Thứ tư 05/9/2012

  Đơn vị quyết định

  Nghỉ giữa học kỳ I

  29/10-02/11/2012

  (trừ TP.Long Xuyên)

  29/10-02/11/2012

  29/10-03/11/2012

  Đơn vị quyết định

  Kết thúc học kỳ I

  04/01/2013

  04/01/2013

  05/01/2013

  Kết thúc học kỳ II

  25/5/2013

  25/5/2013

  25/5/2013

  Tổng kết năm học

  Thứ hai

   27/5/2013

  Thứ hai

  27/5/2013

  Thứ hai

  27/5/2013

  Thứ hai 27/5/2013

   

  ­    Các trường phổ thông có đông học sinh người dân tộc Khmer trên địa bàn hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên được bố trí thời gian nghỉ giữa học kỳ I trùng với các ngày lễ Dolta.

  ­    Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT: Ngày 10 và ngày 11 tháng 01 năm 2013.

  ­    Thi tốt nghiệp THPT năm học 2012-2013: Ngày 02, 03 và 04 tháng 6 năm 2013.

  ­    Ngành học Mầm non thuộc thành phố Long Xuyên không nghỉ giữa học kỳ.

  ­    Các lớp khối 12 không nghỉ giữa học kỳ I, dành thời gian các tuần cuối học kỳ II để ôn thi tốt nghiệp THPT.

  2. Các ngày nghỉ lễ trong năm học:

  ­    Lễ Quốc khánh: Nghỉ 01 ngày (chủ nhật, ngày 02 tháng 9 năm 2012)

  (Do Lễ Quốc khánh là ngày chủ nhật, nên các cơ sở giáo dục được nghỉ bù theo quy định của Chính phủ).

  ­    Tết Dương lịch 2013: Nghỉ 01 ngày (thứ ba, ngày 01 tháng 01 năm 2013).

  ­    Tết Nguyên đán (Quý Tỵ): Nghỉ từ thứ tư, ngày 06 tháng 02 năm 2013 đến thứ bảy, ngày 16 tháng 02 năm 2013 (nhằm ngày 26 tháng chạp năm Nhâm Thìn đến hết ngày mùng 7 tháng giêng năm Quý Tỵ).

  ­    Giỗ Tổ Hùng Vương: Nghỉ 01 ngày (thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2013).

  ­    Lễ Chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động: Nghỉ 02 ngày (thứ ba, ngày 30 tháng 4 năm 2013 và thứ tư, ngày 01 tháng 5 năm 2013).

  Các trường sử dụng tuần lễ dự trữ để dạy bù các ngày nghỉ lễ. Kế hoạch thời gian cụ thể xem các phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

  3. Tổ chức thực hiện: Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

  -   Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

  -   Tổ chức tuyên truyền, thông báo Kế hoạch này đến cha mẹ học sinh biết (trước khi kết thúc năm học này) để chuẩn bị cho con em trong năm học mới./.

   

  Nơi nhận :

  - TT. UBND tỉnh (để báo cáo);

  - VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

  - Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

  - UBND các huyện, thị, thành phố;

  - Báo AG, Đài PT&TH AG, Phân xã AG;

  - Phòng: VHXH, TH;

  - Lưu: VT.

   

   (Kèm theo: Các phụ lục)

   KT.CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

  ( Ðã ký )

   

   

  Hồ Việt Hiệp

   

  KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2012-2013

  CẤP TIỂU HỌC

  -----------

  ² HỌC KÌ I:

   

  Tháng

  CÁC NGÀY TRONG TUẦN

  Tuần thực học

  Thứ hai

  Thứ ba

  Thứ tư

  Thứ năm

  Thứ sáu

  Thứ bảy

  Chủ nhật

   

   

  8

  2012

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  Tựu trường

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  Thực học tuần 1

  27

  28

  29

  30

  31

  1/9

  2/9

  2

   

   

  9

  2012

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  3

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  4

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  5

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  6

   

   

   

  10

  2012

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  8

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  9

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  10

  29

  30

  31

  1/11

  2/11

  3/11

  4/11

  Nghỉ giữa HK I

   

   

  11

  2012

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  12

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  13

  26

  27

  28

  29

  30

  1/12

  2/12

  14

   

   

   

  12

  2012

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  15

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  17

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  18

  31

  1/1

  2/1

  3/1

  4/1

  5/1

  6/1

  Kiểm tra cuối HK I

   

  Ghi chú: Học kỳ I: Từ ngày 20 tháng 8 năm 2012 đến ngày 04 tháng 01 năm 2013.

                 1. Ngày tựu trường: Ngày 13  tháng 8 năm 2012.

                 2. Ngày thực học: Ngày 20 tháng 8 năm 2012.

                 3. Ngày khai giảng thống nhất toàn tỉnh: Thứ tư, ngày 05 tháng 9 năm 2012.

                 4. Có 21 tuần để bố trí: 18 tuần thực học, 01 tuần nghỉ giữa học kỳ I, 01 tuần kiểm tra học kỳ I và nghỉ bù lễ Quốc khánh.

  • Nghỉ giữa học kỳ I: Từ ngày 29 tháng 10 đến ngày 02 tháng 11 năm 2012.
  • Nghỉ lễ Quốc khánh (ngày 02/9/2012): Nghỉ bù vào ngày 03/9/2012.
  • Nghỉ Tết Dương lịch 2013: Ngày 01 tháng 01 năm 2013.

  ² HỌC KÌ II :

   

  Tháng

  CÁC NGÀY TRONG TUẦN

  Tuần thực học

  Thứ hai

  Thứ ba

  Thứ tư

  Thứ năm

  Thứ sáu

  Thứ bảy

  Chủ nhật

   

   

  01

  2013

   

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  19

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  21

  28

  29

  30

  31

  1/2

  2/2

  3/2

  22

   

  02

  2013

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  NGHỈ TẾT QUÝ TỴ

  (06–15/02/2013)

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  23

  25

  26

  27

  28

  1/3

  2/3

  3/3

  24

   

   

  03

  2013

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  25

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  26

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  27

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

  28

   

   

   

   

  04

  2013

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  29

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  30

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  31

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  32

  29

  30

  1/5

  2/5

  3/5

  4/5

  5/5

  33

   

   

  05

  2013

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  34

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  35

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  Kiểm tra cuối HK II

  27

  28

  29

  30

  31

  1/6

  2/6

  Tổng kết năm học

   

    Ghi chú: Học kì II: Từ ngày 07 tháng 01 đến ngày 24 tháng 5 năm 2013

   

                  1. Có 20 tuần để bố trí: 17 tuần thực học, gần 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán, 1 tuần kiểm tra cuối học kỳ II.

                  2. Nghỉ lễ, tết và nghỉ bù theo quy định của Chính phủ.

                  3. Lễ tổng kết năm học thống nhất toàn tỉnh: Ngày 27 tháng 5 năm 2013.

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 20:25 03/08/2012
  Số lượt xem: 445
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  Nhúng mã HTML