SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U
  Gốc > Bài viết > Thông báo >

  ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI CÁC TRƯỜNG TRONG HUYỆN TS

  dien_thoai.

   

  TRƯỜNG

  EMAIL

  ĐIỆN THOẠI

   Mẫu giáo An Bình-TS

  c0anbinhts@angiang.edu.vn

  3.897379

   Mẫu giáo Bình Thành-TS

  c0binhthanhts@angiang.edu.vn

  3 701002

   Mẫu giáo Định Mỹ-TS

  c0dinhmyts@angiang.edu.vn

  2 477055

   Mẫu giáo Định Thành-TS

  c0dinhthanhts@angiang.edu.vn

  6279151

   Mẫu giáo Mỹ Phú Đông-TS

  c0myphudongts@angiang.edu.vn

  3.730071

   Mẫu giáo Núi Sập-TS

  c0nuisapts@angiang.edu.vn

  3.879283

   Mẫu giáo Phú Hoà-TS

  c0phuhoats@angiang.edu.vn

  6.259323

   Mẫu giáo Phú Thuận-TS

  c0phuthuants@angiang.edu.vn

  2.217601

   Mẫu giáo Tây Phú-TS

  c0tayphuts@angiang.edu.vn

  3.897453

   Mẫu giáo Thoại Giang-TS

  c0thoaigiangts@angiang.edu.vn

  2.477224

   Mẫu giáo TT Óc Eo-TS

  c0oceots@angiang.edu.vn

  6.259670

   Mẫu giáo Vĩnh Chánh-TS

  c0vinhchanhts@angiang.edu.vn

  3.721597

   Mẫu giáo Vĩnh Khánh-TS

  c0vinhkhanhts@angiang.edu.vn

  3871368

   Mẫu giáo Vĩnh Phú

  c0vinhphuts@angiang.edu.vn

  3.736023

   Mẫu giáo Vĩnh Trạch-TS

  c0vinhtrachts@angiang.edu.vn

  3.736100

   Mẫu giáo Vọng Đông-TS

  c0vongdongts@angiang.edu.vn

  3.731176

   Mẫu giáo Vọng Thê-TS

  c0vongthets@angiang.edu.vn

  2.477088

  Nhà trẻ Lâm Thanh Hồng-TS

  ntlamthanhhongts@angiang.edu.vn

  6.259032

   Tiểu học  B An Bình-TS

  c1banbinhts@angiang.edu.vn

  3897036

   Tiểu học A An Bình-TS

  c1aanbinhts@angiang.edu.vn

  3870014

   Tiểu học A Bình Thành-TS

  c1abinhthanhts@angiang.edu.vn

  6246883

   Tiểu học A Định Mỹ-TS

  c1adinhmyts@angiang.edu.vn

  3891698

   Tiểu học A Định Thành-TS

  c1adinhthanhts@angiang.edu.vn

  3891433

   Tiểu học A Núi Sập-TS

  c1anuisapts@angiang.edu.vn

  3.879245

   Tiểu học A Óc Eo-TS

  c1aoceots@angiang.edu.vn

  6.259661

   Tiểu học A Phú Hoà-TS

  c1aphuhoats@angiang.edu.vn

  3878013

   Tiểu học A Phú Thuận-TS

  c1aphuthuants@angiang.edu.vn

  6.279023

   Tiểu học A Thoại Giang-TS

  c1athoaigiangts@angiang.edu.vn

  3.879594

   Tiểu học A Vĩnh Chánh-TS

  c1avinhchanhts@angiang.edu.vn

  3.878026

   Tiểu học A Vĩnh Khánh-TS

  c1avinhkhanhts@angiang.edu.vn

  6279200

   Tiểu học A Vĩnh Phú-TS

  c1avinhphuts@angiang.edu.vn

  3.891520

   Tiểu học A Vĩnh Trạch-TS

  c1avinhtrachts@angiang.edu.vn

  3891435

   Tiểu học A Vọng Đông-TS

  c1avongdongts@angiang.edu.vn

  3731236

   Tiểu học B Bình Thành-TS

  c1bbinhthanhts@angiang.edu.vn

  6246888

   Tiểu học B Định Mỹ-TS

  c1bdinhmyts@angiang.edu.vn

  2.477100

   Tiểu học B Định Thành-TS

  c1bdinhthanhts@angiang.edu.vn

  3712273

   Tiểu học B Núi Sập-TS

  c1bnuisapts@angiang.edu.vn

  3.879286

   Tiểu học B Óc Eo-TS

  c1boceots@angiang.edu.vn

  6.259656

   Tiểu học B Phú Hoà-TS

  c1bphuhoats@angiang.edu.vn

  3.878786

   Tiểu học B Phú Thuận-TS

  c1bphuthuants@angiang.edu.vn

  6.278990

   Tiểu học B Thoại Giang-TS

  c1bthoaigiangts@angiang.edu.vn

  3879765

   Tiểu học B Vĩnh Chánh-TS

  c1bvinhchanhts@angiang.edu.vn

  6279517

   Tiểu học B Vĩnh Khánh-TS

  c1bvinhkhanhts@angiang.edu.vn

  3891395

   Tiểu học B Vĩnh Phú-TS

  c1bvinhphuts@angiang.edu.vn

  3.736022

   Tiểu học B Vĩnh Trạch-TS

  c1bvinhtrachts@angiang.edu.vn

  3 891323

   Tiểu học B Vọng Đông-TS

  c1bvongdongts@angiang.edu.vn

  3.870346

   Tiểu học C Định Thành-TS

  c1cdinhthanhts@angiang.edu.vn

  6246989

   Tiểu học C Núi Sập-TS

  c1cnuisapts@angiang.edu.vn

  3.879284

   Tiểu học C Óc Eo-TS

  c1coceots@angiang.edu.vn

  3870580

   Tiểu học C Vọng Đông-TS

  c1cvongdongts@angiang.edu.vn

  2.246788

   Tiểu học Mỹ Phú Đông-TS

  c1myphudongts@angiang.edu.vn

  6.541375

   Tiểu học Tây Phú-TS

  c1tayphuts@angiang.edu.vn

  3.897238

   Tiểu học Vọng Thê-TS

  c1vongthets@angiang.edu.vn

  3870209

   THCS Định Mỹ-TS

  c2dinhmyts@angiang.edu.vn

  3.891303

   THCS Định Thành-TS

  c2dinhthanhts@angiang.edu.vn

  3.879899

   THCS Núi Sập-TS

  c2nuisapts@angiang.edu.vn

  3.710355

   THCS Óc Eo-TS

  c2oceots@angiang.edu.vn

  3.870343

   THCS Phú Hoà-TS

  c2phuhoats@angiang.edu.vn

  3.878881

   THCS Phú Thuận-TS

  c2phuthuants@angiang.edu.vn

  6.278022

   THCS Tây Phú-TS

  c2tayphuts@angiang.edu.vn

  3.897045

   THCS Thoại Giang-TS

  c2thoaigiangts@angiang.edu.vn

  6.265730

   THCS Vĩnh Chánh-TS

  c2vinhchanhts@angiang.edu.vn

  878385

   THCS Vĩnh Khánh-TS

  c2vinhkhanhts@angiang.edu.vn

  3.871379

   THCS Vĩnh Phú-TS

  c2vinhphuts@angiang.edu.vn

  3.891699

   THCS Vĩnh Trạch-TS

  c2vinhtrachts@angiang.edu.vn

  3.891191

   THCS Vọng Đông-TS

  c2vongdongts@angiang.edu.vn

  6246944

   THCS Vọng Thê-TS

  c2vongthets@angiang.edu.vn

  3,738140

  THCS Bình Thành-TS

  c2binhthanhts@angiang.edu.vn

  2.217965

   


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 20:10 03/08/2012
  Số lượt xem: 691
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">