Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/
  Gốc > Bài viết >

  KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC 2020-2021

  1
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THOẠI SƠN
  TRƯỜNG TIỂU HỌC “B” VĨNH KHÁNH
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Vĩnh Khánh, ngày 08 tháng 5 năm 2021
  LỊCH KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC: 2020-2021
  KHỐI 1
  Ngày
  Môn
  Thời
  gian
  Bắt đầu
  Kết thúc
  Ghi chú
  Thứ Hai (10/5/2021)
  Toán
  Đọc to
  Tiếng Anh
  35 phút
  1-3 phút/ HS
  35 phút
  7 giờ 30 phút
  8 giờ 10 phút
  15giờ 30 phút (1C)
  8 giờ 5 phút
  16 giờ 5 phút
  Thứ Ba (11/5/2021)
  Tiếng Anh
  70 phút
  70 phút
  7 giờ (1A, 1B)
  8 giờ 15 phút (1C
  8 giờ 15 phút
  10 giờ 5 phút
  Đọc thầm
  35 phút
  8 giờ 20 phút (1A, 1B)
  7 giờ (1C)
  9 giờ
  7 giờ 35 phút
  Chính tả
  35 phút
  9 giờ 30 phút (1A, 1B)
  7 giờ 40 phút (1C)
  10 giờ 5 phút
  8 giờ 15 phút
  KHỐI 2
  Ngày
  Môn
  Thời
  gian
  Bắt đầu
  Kết thúc
  Ghi chú
  Thứ Hai (10/5/2021)
  Đọc to
  1-3 phút/HS
  7 giờ 30 phút
  8 giờ 5 phút
  Đọc thầm
  35 phút
  8 giờ 10 phút
  8 giờ 45 phút
  Thứ Ba (11/5/2021)
  Chính tả + Tập làm văn
  55 phút
  7 giờ
  7 giờ 55 phút
  Toán
  35 phút
  8 giờ
  8 giờ 35 phút
  2
  KHỐI 3
  Ngày
  Môn
  Thời
  gian
  Bắt đầu
  Kết thúc
  Ghi chú
  Thứ Hai (10/5/2021)
  Đọc to
  1-3 phút/HS
  7 giờ 30 phút
  8 giờ 5 phút
  Đọc thầm
  35 phút
  8 giờ 10 phút
  8 giờ 45 phút
  Tiếng Anh
  70 phút
  13 giờ 45 phút
  (3B)
  15 giờ
  Thứ Ba (11/5/2021)
  Chính tả + Tập làm văn
  55 phút
  7 giờ
  7 giờ 55 phút
  Toán
  35 phút
  8 giờ
  8 giờ 35 phút
  Tiếng Anh
  70 phút
  13 giờ 45 phút
  (3A, 3C)
  15 giờ
  KHỐI 4
  Ngày
  Môn
  Thời
  gian
  Bắt đầu
  Kết thúc
  Ghi chú
  Thứ Hai (10/5/2021)
  Tiếng Anh
  35 phút
  7 giờ 30 phút
  Đọc to
  Đọc thầm
  1-3 phút/HS
  35 phút
  13 giờ 45 phút
  15 giờ 30 phút
  16 giờ 5 phút
  Thứ Ba (11/5/2021)
  Chính tả
  20 phút
  7 giờ
  7 giờ 20 phút
  Tập làm văn
  35 phút
  7 giờ 25 phút
  8 giờ 10 phút
  Lịch sử & Địa lí
  40 phút
  8 giờ 20 phút
  9 giờ
  Toán
  40 phút
  13 giờ 45 phút
  14 giờ 20 phút
  Khoa học
  40 phút
  14 giờ 25 phút
  15 giờ
  3
  KHỐI 5
  Ngày
  Môn
  Thời
  gian
  Bắt đầu
  Kết thúc
  Ghi chú
  Thứ Hai (10/5/2021)
  Đọc to
  Đọc thầm
  Toán
  Khoa học
  1-3 phút/HS
  35 phút
  40 phút
  40 phút
  7 giờ 30 phút
  9 giờ 30 phút
  13 giờ 45 phút
  14 giờ 25 phút
  10 giờ 5 phút
  14 giờ 20 phút
  15 giờ
  Thứ Ba (11/5/2021)
  Chính tả
  20 phút
  7 giờ
  7 giờ 20 phút
  Tập làm văn
  35 phút
  7 giờ 25 phút
  8 giờ 10 phút
  Lịch sử & Địa lí
  40 phút
  8 giờ 20 phút
  9 giờ
  Nơi nhận:
  - Hiệu trưởng (để báo cáo);
  - CB, GV, NV;
  - Lưu: VT.
  KT. HIỆU TRƯỞNG
  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  Nguyễn Hùng Phong


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 19:33 09/05/2021
  Số lượt xem: 21
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  LÊN VÀ XUỐNG

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  Nhúng mã HTML

  Nhúng mã HTML

  Nhúng mã HTML