SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U
  Gốc > Bài viết >

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN B VĨNH KHÁNH

  dsc00316_500

   

   

  ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

  TRƯỜNG TH “B” VĨNH KHÁNH

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  LẦN THỨ  V

  NHIỆM KỲ: 2017 – 2022

   
  Vĩnh Khánh, ngày 04 tháng 07 năm 2017

   

  NGHỊ QUYẾT

  ĐẠI HỘI CĐCS “B” VĨNH KHÁNH

   LẦN THỨ V NHIỆM KỲ : 2017-2022

           Đại hội CĐCS” B” Vĩnh Khánh lần thứ V nhiệm kỳ: 2017-2022 được tổ chức ngày 04/07/2017 tại phòng giáo viên với sự tham gia của 34 đại biểu được triệu tập. Đại hội đã bầu BCH.CĐCS lần thứ V gồm 05 đ/c, bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VIII  gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết, Ban chấp hành đã bầu ra Chủ tịch, Phó Chủ tịch và bầu Ủy ban kiểm tra CĐCS “B” Vĩnh Khánh.

                                          ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ:

  1. Thoáng nhaát nội dung báo cáo cuûa BCH CÑCS” B” Vĩnh Khánh veà tình hình thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi CÑCS nhiệm kỳ: 2012 - 2017 và muïc tieâu, nhieäm vuï Coâng ñoaøn nhieäm kyø: 2017- 2022.

  2. Ñaïi hoäi tieáp thu yù kieán chæ ñaïo cuûa cấp ủy Đảng và LĐLĐ huyện để bổ sung vào văn kiện Đại hội.

  3. Muïc tieâu cuûa CĐCS” B” Vĩnh Khánh  nhieäm kyø: 2017- 2022 là : ”Dân chủ, đoàn kết, đổi mới, thiết thực”.

  4. Caùc chæ tieâu chuû yeáu của CĐCS” B” Vĩnh Khánh nhiệm kỳ: 2017- 2022

          - 100%  đoàn viên “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

          - 100% đoàn viên học tập các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước do cấp trên tổ chức.

  - Phát triển đoàn viên 100% /tổng số CNVCLĐ.

  - Phấn đấu 100% tổng số cán bộ công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn.

  - Ñoaøn vieân Coâng ñoaøn xuaát saéc đạt  từ 80% trở lên.

  - Xây dựng CĐCS vững mạnh hàng năm.

  - Giới thiệu đoàn viên cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng theo quy định.

  - Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở: Hàng năm phối hợp với Thủ trưởng đơn vị, tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức đúng quy định .

  - Xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm.

  - Tham gia với đơn vị tổ chức nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ cho CBVC.

  - Đề xuất, tham mưu BTV LĐLĐ huyện giới thiệu cho đoàn viên vay vốn tín chấp để làm kinh tế gia đình, khi đoàn viên có nhu cầu.

          - Chăm lo tốt đời sống tinh thần và tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động giao lưu, học tập lẫn nhau. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động

  - Vận động 100% đoàn viên tham gia đóng góp Quỹ xã hội Công đoàn.

            5. Ñaïi hoäi keâu goïi toaøn theå Đoaøn vieân, CNVCLĐ phaùt huy tính năng ñoäng, saùng taïo, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhieäm vuï của Đaïi hoäi CÑCS, nhiệm kỳ: 2017-2022 đề ra.

   

       BAN CHẤP HÀNH CĐCS B VĨNH KHÁNH LẦN THỨ V NHIỆM KỲ : 2017 - 2022

  dsc00307_500

  KHÁCH MỜI

  dsc00305_500

   

  ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘIdsc00308_500

   

  ĐẠI BIỂU

  dsc00350_500dsc00340_500

  dsc00335_500dsc00339_500

  BỎ PHIẾU BẦU BCH VÀ ĐB DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN HUYỆN

  dsc00359_500

  TẶNG QUÀ LƯU NIỆM CHO KHÁCH MỜI VÀ BCH CŨ

  dsc00355_500

  BAN CHẤP HÀNH MỚI RA MẮT HỨU HẸN

  CHỦ TỊCH : NGUYỄN HÙNG PHONG

  P.CHỦ TỊCH : HUỲNH THỊ BẠCH CÚC

  CÁC ỦY VIÊN ; TUYẾT TRANG - TÀI EM - KIM LOAN

  " CHÚC CÁC Đ/C CÓ MỘT NHIỆM KÌ ĐOÀN KẾT VÀ THÀNH CÔNG "

  LETANDUCTS@GMAIL.COM


  Nhắn tin cho tác giả
  Lê Tấn Đức @ 08:47 05/07/2017
  Số lượt xem: 68
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">

  Nhúng mã HTML