SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG !

Tài nguyên dạy học

IMAIL LIÊN HỆ

 • (letanduc1971@yahoo.com.vn)
 • (letanducts@gmail.com ĐT19367027)

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang này như thế nào?
  Đẹp
  Bình thường
  Đơn điệu
  Ý kiến khác

  DANH NGÔN

  Đổi giao diện

  LINK...

  HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN : http://learnenglisheaf.com/

  TẬP HUẤN SEQAP NGÀY 8.7.2014 - BVK

  HĐ TỪ THÁNG 03-05-15

  TẬP HUẤN SEQAP HÈ 15-16

  TOÀN BỘ PHIM CỦA WEBSITE

  https://www.youtube.com/my_videos?o=U

  ĐỊA CHỈ EMAIL VÀ ĐIỆN THOẠI CÁC TRƯỜNG TRONG HUYỆN TS

  7906497 TRƯỜNG EMAIL ĐIỆN THOẠI Mẫu giáo An Bình-TS 3.897379 Mẫu giáo Bình Thành-TS 3 701002 Mẫu giáo Định Mỹ-TS 2 477055 Mẫu giáo Định Thành-TS 6279151 Mẫu giáo Mỹ Phú Đông-TS 3.730071 Mẫu giáo Núi Sập-TS 3.879283 Mẫu giáo Phú Hoà-TS 6.259323 Mẫu giáo Phú Thuận-TS 2.217601 Mẫu giáo Tây Phú-TS ...

  KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC 2012-2013

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 22/KH-UBND An Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2012 KẾ HOẠCH Khung thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang Thực hiện Quyết định số 1866/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành khung kế...

  HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG CÁC TRƯỜNG DẠY HỌC CẢ NGÀY (FDS)

  7844745 LỜI NÓI ĐẦU Mục đích của Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) nhằm “nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học thông qua việc hỗ trợ các trường tiểu học chuyển đổi sang cơ chế dạy học cả ngày (FDS)”. Yếu tố quyết định đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học là chất lượng đội ngũ giáo viên...

  KẾ HOẠCH TẬP HUẤN HÈ CHO GIÁO VIÊN NHẠC

  7815565 UBND HUYỆN THOẠI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /KH-PGDĐT Thoại Sơn, ngày 04 tháng 07 năm 2012 Dự thảo KẾ HOẠCH Tổ chức lớp tập huấn “ Kĩ năng và phương pháp giảng dạy môn Âm nhạc tiểu học” Căn...

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN THUYÊN CHUYỂN TRONG HUYỆN 2012

  Số QĐ HỌ VÀ TÊN Nữ Ngày sinh Chức vụ Chuyên môn Xin chuyển đến Đơn vị công tác Ghi chú Trình độ Môn ĐT Đinh Ngọc Thanh x 05/08/1981 GV CĐ NT Lâm Thanh Hồng MG Bình Thành Châu Thị Tố Như x 10/1/1987 GV CĐ MG Vĩnh Trạch MG Bình Thành Phạm Thị Út x 19/05/1987 GV CĐ MG Vọng Thê MG Mỹ Phú Đông Trịnh Thị Cẩm Tú x 25/04/1984 GV 12+2 MG TT Núi Sập MG Thoại Giang Trần Thị Nhi x 20/10/1989 GV CĐ ...

  THÔNG BÁO ĐỊA CHỈ IMAIL SGD& ĐT

  Đối với hệ thống mail Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang là hệ thống được xây dựng trên nền google apps vì thế có thể truy cập được bằng 1 trong 2 cách sau: Cách 1: địa chỉ Cách 2: địa chỉ Ngoài ra trên trang thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang có tạo một đường liên kết đến hệ thống mail này, quý đơn vị và cá nhân có thể nhấp vào đây để mở hệ...

  THÔNG TƯ LT 68/2011 BGD&ĐT VỀ PHỤ CẤP THÂM NIÊN

  7796049 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI –––––––––––––– Số: 68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 30 tháng 12...

  SỔ TAY HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN SEQAP

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP) sổ tay hướng dẫn thực hiện quỹ phúc lợi học sinh Hà Nội, 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số : 4828/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Quỹ Giáo dục nhà trường và Sổ tay hướng dẫn...

  ẢNH LƯU NIỆM CỦA LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2011-2012

  7790429 10 tấm ảnh được chọn lọc trong dịp tham gia hội thi nghi thức đội cấp tỉnh ngày 24 tháng 06 năm 2012. Thầy cô luôn mong các em sau này sẽ trở thành những chiến sỹ như ngày hôm nay nhé !...

  THÔNG BÁO SỐ: 58/TB-SGD&ĐT( v/v tuyển dụng viên chức ngành giáo dụcvà đào tạo Năm học 2012-2013 )

  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số: 58/TB-SGDĐT An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2012 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Năm học 2012-2013 Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và...

  CÔNG VĂN 58TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NGÀNH GD&ĐT AN GIANG NĂM HỌC 2012-2013

  UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do – Hạnh phúc Số: 58/TB-SGDĐT An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2012 THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo Năm học 2012-2013 Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Sở Giáo dục và...

  ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGHI THỨC ĐỘI 2011-2012

  7745447 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP Liên hoan “Nghi thức Đội -Múa hát sân trường" cấp TH Năm học 2011 - 2012 1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh có: a. 5 chương - 16 điều c. 7 chương - 17 điều. b. 5 chương - 14 điều...

  NGHỊ ĐỊNH 39/BGD VỀ TĐKT NGÀY 27.04.2012

  CHÍNH PHỦ ______ Số: 39/2012/NĐ-CP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________________________ Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012 NGHỊ ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen...

  GỢI Ý TỔ CHỨC LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH LỚP 5

  7644722 - Lồng ghép vào nội dung chung của Lễ Tổng kết cuối năm. - Thời gian: 15 phút, nên chen giữa Lễ Tổng kết. - Nội dung: + Báo cáo súc tích (3-5 phút) về kết quả chung, thành tích nổi bật của Tổ khối 5. + Bài phát biểu của đại diện học sinh lớp 5 (3 phút): Cảm...

  LỊCH SỬ NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01.06

  7609896 Vào rạng sáng ngày 1-6-1942, bọn phát xít Đức bao vây làng Li-đi-xơ (Tiệp Khắc), chúng bắt 173 người đàn ông, 196 người phụ nữ và trẻ em. Tại đây, chúng đã tàn sát dã man 66 người và đưa 104 em thiếu nhi vào trại tập trung, 88 em đã bị chết trong các phòng hơi độc, 9 em khác bị đưa đi làm tay sai cho bọn phát xít. Làng Li-đi-xơ không còn một bóng người. Hai năm sau, ngày 10-6-1944, bọn phát xít Đức lại bao vây...

  15 THÁNG 5 NGÀY THÀNH LẬP ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

  7544281 NĂM ĐIỀU BÁC HỒ DẠY Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào Học tập tốt, lao động tốt Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Giữ gìn vệ sinh thật tốt, Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Dùng làm mục tiêu: "phấn đấu rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ đội viên phát triển mọi khả năng trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện quyền và bổn phận theo luật Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ...

  NGÀY 26.3 VÀ HUY HIỆU ĐOÀN LỊCH SỬ

  7540162 Ngày 26/3 và huy hiệu Đoàn (lịch sử) Vào mùa xuân năm 1931, ở thời điểm từ ngày 20 đến ngày 26-03-1931, khi tiến hành hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ hai, Hội nghị dành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên đã đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt như các cấp uỷ Đảng từ Trung ương đến địa phương phải cử ngay các uỷ viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn....

  KỈ NIỆM 37 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30.04.1975

  7501534 KỶ NIỆM 37 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2012) Mùa Xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam ta đã ghi một chiến công vĩ đại nhất, hiển hách nhất trong lịch sử anh hùng của dân tộc: sau 55 ngày đêm tiến công thần tốc đã quét sạch toàn bộ chế độ thực dân kiểu mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng miền Nam thân yêu, giành lại độc lập hoàn toàn cho đất nước. Tháng Giêng năm 1973, Hiệp định...

  QUÊ HƯƠNG ( Giáp Văn Thạch)

  Quê hương là chùm khế ngọt – Cho con trèo hái mỗi ngày-Quê hương là đường đi học-Con về rợp bướm vàng bay –Quê hương là con diều biết-tuổi thơ con thả trên đồng-Quê hương là con đò nhỏ-Êm đềm khua nước ven sông-quê hương là cầu tre nhỏ -Mẹ về nón lá nghiên che-Quê hương là đêm trăng tỏ-Hoa cau rụng trắng ngoài thềm-Quê hương mỗi người chỉ một-Như là chỉ một mẹ thôi-Quê hương nếu ai không nhớ-Sẽ không lớn nỗi thành người

  SÁCH DANH NGÔN CỦA BẠN

  :

  HẠT GIỐNG TÂM HỒN

  LÊN VÀ XUỐNG

  PHIM TƯ LIỆU TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU NĂM 2015-2016

  CÁC HOẠT ĐỘNG TDTT - CA MÚA NHẠC NĂM HỌC 2016 - 2017

  allowfullscreen=""> allowfullscreen="">